>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการเด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ  


     วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมโครงการเด็กไทยมีวินัย ชุมชนร่วมใจ เมืองไทยปลอดขยะ พร้อมด้วย นายดิเรก โรจน์ปาน รองผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 โดย นางสุชานรี  แสนทวีสุข ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย นางสารี่ คงอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าชุมนุม สพป.อ่างทอง และผู้รับชอบงานบริหารจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 80 คน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการด้านการบริหารจัดการขยะ สร้างองค์ความรู้ ตระหนัก และส่งเสริม ให้เกิดความร่วมมือ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 17 คน สถิติวันนี้ 153 คน สถิติเดือนนี้ 6266 คน สถิติปีนี้ 127397 คน สถิติทั้งหมด 568533 คน