>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต  


วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต โดยมี นายนรินทร์  เชาว์ประสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ประกอบด้วย นายสันติ จิตต์ปราณีชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช. ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และพระมหาธนเดช วัดสระเกศราวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร มีผู้เข้ารับการอบรมจำนวน 201 คน วัตถุประสงค์ในการอบรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการดำเนินงานการป้องกันการทุจริต พัฒนาสู่ความเป็นเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีส่วนร่วมเพื่อต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ มีหลักทักษะกระบวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่างพอเพียง มีจิตสาธารณะ ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมในการดำเนินชีวิต และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สพป.พระนครศรอยุธยา เขต 2

ankara escort

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 987 คน สถิติเดือนนี้ 6104 คน สถิติปีนี้ 127235 คน สถิติทั้งหมด 568371 คน