>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560  


วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560 จำนวน 9 ท่าน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทผู้บริหาร ได้แก่ นายบัญชา ปลื้มอารมณ์ ผอ.ร.ร.วัดขนอนบ้านกรด น.ส.รินจีรา เผือกวัด ผอ.ร.ร.วัดบ้านหว้า และนางพนิตตา วสุนันต์ ผอ.ร.ร.รอซีดี ประเภทผู้สอน ได้แก่ นายพลวัฒน์ เป็ดทอง ครู ร.ร.วัดน้ำเต้า นายมานพ สังข์สุวรรณ ครู ร.ร.คชเวกวิทยา นายพันธ์ภิพรต รังษิโย และนางสาวสุกัลยา พรมหอม ครู ร.ร.วัดมฤคทายวัน ประเภทผู้สนับสนุน ได้แก่ นางสุชานารี แสนทวีสุข และนายวิเชียร จั่นบำรุง เจ้าหน้าที่สพป.พระนครศรีอยุธยา ณ สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2  

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 273 คน สถิติเดือนนี้ 2464 คน สถิติปีนี้ 36717 คน สถิติทั้งหมด 220830 คน