>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานเปิดการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning ตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอลาดบัวหลวง  


วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning ที่ตอบสนองหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้  (รู้ที่ 1 หลักสูตรสถานศึกษา) โดยมี นายพิสิทธิ์ สุขสาลี ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง เป็นผู้กล่าวรายงาน วิทยากรผู้ให้ความรู้ นายยืนยง ราชวงษ์ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลสามเมือง อำเภอลาดบัวหลวง

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 8 คน สถิติวันนี้ 268 คน สถิติเดือนนี้ 6381 คน สถิติปีนี้ 127512 คน สถิติทั้งหมด 568648 คน