>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
กิจกรรม Rally วิถี Ayutthaya 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 อำเภอบางไทร  


วันอังคารที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิด กิจกรรม Rally วิถี Ayutthaya 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 อำเภอบางไทร โดยมี นายดิเรก โรจน์ปาน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน และนักเรียน โดย ว่าที่ร้อยตรี ไกรศร แก้วแสงเอก ผู้อำนวยการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 (วัดช้างใหญ่) ได้กล่าวให้การต้อนรับ การดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ มีโรงเรียนต้นแบบ จำนวน 39 โรงเรียน ร่วมนำเสนอผลงานการปฏิบัติที่ดี จำนวน 27 กลุ่มกิจกรรม ผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 1,877 คน โดยวัตถุประสงค์สำคัญในการกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกสถานศึกษาขับเคลื่อนการนำมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคุณภาพผู้เรียนซึ่งเป็นเป้าหมายหลัก พร้อมนี้ได้ไปให้กำลังใจแก่โรงเรียนต้นแบบจำนวน 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดลาดระโหง โรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)โรงเรียนวัดพระขาว (ประชานุเคราะห์) โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร และโรงเรียนวัดบางซ้ายใน 

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 981 คน สถิติเดือนนี้ 6098 คน สถิติปีนี้ 127229 คน สถิติทั้งหมด 568365 คน