>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ “การวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร  


วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 น. นายบูรพา พรหมสิงห์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้  “การวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ไกรสร แก้วแสงเอก ประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ /ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 7 คน สถิติวันนี้ 263 คน สถิติเดือนนี้ 6376 คน สถิติปีนี้ 127507 คน สถิติทั้งหมด 568643 คน