>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ให้บุคลากรในสังกัด สพป.อยุธยา เขต 2 ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561  


การตรวจสุขภาพประจาปี 2561

                                      ด้วย โรงพยาบาลทหารผ่านศึก แจ้งกาหนดการออกบริการหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อตรวจสุขภาพประจาปี 2561
                                                                      ให้บุคลากรในสังกัด สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      ในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 รายละเอียดจุดบริการ ดังนี้
เวลา 07.30 – 11.00 น. จุดที่ 1 ร.ร.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 07.30 – 11.00 น. จุดที่ 2 ร.ร.วัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 07.30 – 13.00 น. จุดที่ 3 ร.ร.จอมสุรางค์อุปถัมภ์ อ.พระนครศรีอยุธยา
เวลา 07.30 – 13.00 น. จุดที่ 4 ร.ร.วัดบ้านแพน อ.เสนา
เวลา 07.30 – 13.00 น. จุดที่ 5 ร.ร.บ้านแถววิทยาคาร อ.เสนา
     ผู้ประสานงาน 097-320-1495

 
    2018090715363046070.pdf
 
นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 656 คน สถิติเดือนนี้ 13574 คน สถิติปีนี้ 153321 คน สถิติทั้งหมด 594457 คน