>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์
การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี พ.ศ.2562  


     การส่งคำร้องขอย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  ปี พ.ศ.2562

1. บัญชีสรุปรายละเอียดครูผู้สอนขอย้าย                                จำนวน  1  ชุด

2. แบบคำร้องขอย้าย                                                         จำนวน  1  ชุด

3. แบบความเห็นคณะกรรมการสถานศึกษา                             จำนวน  1  ชุด

4. รายละเอียดตัวชี้วัด                                                        จำนวน  1  ชุด

5. ข้อมูลตำแหน่งว่าง และความต้องการครู                              จำนวน  1  ชุด

6. ข้อมูลอัตรากำลัง                                                           จำนวน  1  ชุด

 
    2019010915470086590.zip
 
นายภาณุวัฒน์ ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 656 คน สถิติเดือนนี้ 13574 คน สถิติปีนี้ 153321 คน สถิติทั้งหมด 594457 คน