>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์
สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “อยุธยาน่ายล”  


สถาบันอยุธยาศึกษา ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงาน “อยุธยาน่ายล”
📢📢 ๑๐-๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐-๒๑.๐๐ น. (งานมีทุกวันศุกร์-อาทิตย์)

ณ ลานวัฒนธรรม สถาบันอยุธยาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา

⭕️ กิจกรรมภายในงาน ดังนี้
✔️ การบรรยายเรื่อง “ยลอยุธยาผ่านการละเล่นพื้นบ้าน” วิทยากรโดย ผศ.กมล บุญเขต ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.เพชรบูรณ์ (เฉพาะวันศุกร์ที่ ๑๐ พ.ค. ๖๒)
✔️ การบรรเลงเพลงไทยเดิม และการแสดงวงดนตรีร่วมสมัย พร้อมขับร้อง
✔️ การแสดงศิลปวัฒนธรรม เช่น การแห่กลองยาวผ่านบริเวณรอบตลาด ระบำเบ็ดเตล็ด การแสดงพื้นบ้าน การแสดงหุ่นละครเล็ก และการแสดงอื่นๆ สลับหมุนเวียนในแต่ละวัน แต่ละสัปดาห์
✔️ การแสดงโขน (เฉพาะวันเสาร์ที่ ๑๑ พ.ค. ๖๒)
✔️ ร้านค้าจำหน่ายอาหาร

👍ชมฟรีตลอดงาน
 
 
นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 308 คน สถิติเดือนนี้ 2499 คน สถิติปีนี้ 36752 คน สถิติทั้งหมด 220865 คน