>>>  ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  


แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอบแบบสอบถามได้ที่ www.feedback.obecdata.com

 
 
นายภาณุวัฒน์  ศิริเสนา
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 210 คน สถิติเดือนนี้ 2765 คน สถิติปีนี้ 37018 คน สถิติทั้งหมด 221131 คน