>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  


วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายบูรพา พรหมสิงห์  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  พร้อมด้วย นายดิเรก โรจน์ปาน  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒  นายกนก  คล้ายมุข  ผู้อำนวยการกลุ่มศึกษานิเทศก์ฯ พร้อมตัวแทนผู้บริหารศึกษาอำเภอทั้ง ๗ อำเภอ อำเภอละ ๒ โรงเรียน เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน เน้น ๔ ด้าน คือ ๑.การคิดวิเคราะห์หลักสูตร ๒.การจัดการเรียนรู้ ๓.สื่อการเรียนรู้ และ ๔.การวัดและประเมินผล  ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๒

 
 
Admin
โรงเรียน
 

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 118 คน สถิติเดือนนี้ 1498 คน สถิติปีนี้ 158016 คน สถิติทั้งหมด 599152 คน