>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ)  


วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายยรรยง อรรถีโภค รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (XYZ) ณ ห้องประชุมจินดาอินทร์ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 92 คน สถิติเดือนนี้ 11140 คน สถิติปีนี้ 122038 คน สถิติทั้งหมด 306151 คน