>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองฯ ผอ.สพป.  


วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 พร้อมด้วย นายนรินทร์ เชาว์ประสิทธิ์ นายยรรยง อรรถีโภค นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมี นายดำหริ งิมสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประธานกรรมการ ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานคร กรรมการ และ ดร.ลออ วิลัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยนาท กรรมการและเลขานุการ พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขานุการ

ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย นายยรรยง อรรถีโภค นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 และ ดร.ณัชญานุช  สุดชาดี รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 1 คน สถิติวันนี้ 198 คน สถิติเดือนนี้ 9298 คน สถิติปีนี้ 21434 คน สถิติทั้งหมด 339643 คน