>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
ประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563  


วันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา 13.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 พร้อมด้วย นายยรรยง อรรถีโภค นายนพคุณ ลัคนาวิเชียร รองฯ ผอ.สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 นายกนก คล้ายมุข ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศฯ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการจัดการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารสายสัมพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 192 คน สถิติเดือนนี้ 9292 คน สถิติปีนี้ 21428 คน สถิติทั้งหมด 339637 คน