>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดม่วงหวาน  


วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 08.00 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมคณะกรรมการ นายลำเพย เย็นมนัส ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ และนางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้า(อุดมราษฏร์นิมิต) กรรมการและเลขานุการ โดยมี นางรัตนา ทองเนื้อแปด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ์ ประชาสรรค์) และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย นายอภิชาติ ไกรทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ์ ประชาสรรค์) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ์ ประชาสรรค์) อำเภอบางบาล

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 164 คน สถิติเดือนนี้ 4558 คน สถิติปีนี้ 40304 คน สถิติทั้งหมด 358513 คน