>>>  ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา)  


วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 น. ว่าที่ ร.ต. สำรวย นกงาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เป็นประธานกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี พร้อมคณะกรรมการ นายลำเพย เย็นมนัส ข้าราชการบำนาญ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านบริหารการศึกษา กรรมการ และนางสาวเพ็ญนภา พรหมชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดน้ำเต้า(อุดมราษฏร์นิมิต) กรรมการและเลขานุการ โดยมี นายบุญเติม เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) และคณะครู ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

ในการประเมินครั้งนี้ ประกอบด้วย นางสาวนภัสภรณ์ มูลสิน รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) อำเภอลาดบัวหลวง

ดารณี  แซ่จึง /ภาพ/ข่าว

 
 
น.ส.ดารณี แซ่จึง
กลุ่มอำนวยการ
 

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 161 คน สถิติเดือนนี้ 4555 คน สถิติปีนี้ 40301 คน สถิติทั้งหมด 358510 คน