ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  ประชุมขับเคลื่อนการนำมิติคุณภาพ 5 รู้สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1841 ครั้ง
  ประชุมขับเคลื่อนการนำมิติคุณภาพ 5 รู้สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา ผู้บริหารโรงเรียนอำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1843 ครั้ง
  งานรัฐพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชการลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๖ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑
โดย  น.ส.ฐาปนา มกรนันทน์  โรงเรียน  เข้าชม 1841 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมการสอบครูผู้ช่วย ณ สนามสอบโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1846 ครั้ง
  การสอบแข่งขันครูผู้ช่วย ณ สนามสอบโรงเรียนจอมสุรางค์อุปถัมภ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1844 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1849 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1842 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย รุ่นที่ 1-8
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1844 ครั้ง
  โครงการอบรมการปลูกฝังจิตสำนึกและค่านิยมการต่อต้านและไม่ทนต่อการทุจริต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1841 ครั้ง
  โครงการคัดเลือกผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น ประจำปี 2560
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1843 ครั้ง
  ประธานเปิดการอบรมการออกแบบการจัดการเรียนรู้เน้น Active Learning ตามนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1842 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อำเภอบางซ้าย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1843 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1842 ครั้ง
  กิจกรรม Rally วิถี Ayutthaya 2 ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2 อำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1841 ครั้ง
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 33/2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1839 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน อำเภอบางซ้าย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1847 ครั้ง
  ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ คุณแม่สายทอง งามประดับ มารดา นายปรีชา งามประดับ ประธานเครือข่ายครูและบุคลากรผู้ทรงคุณค่า สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1842 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน (บางปะอินเกมส์) ประจำปี 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1848 ครั้ง
  เยี่ยมสนามสอบและให้กำลังใจคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ครูผู้ช่วย (ภาค ค.)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1837 ครั้ง
  ประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ “การวัดประเมินผลตามตัวชี้วัดและการวิเคราะห์ข้อสอบ O-NET” ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1848 ครั้ง

Total 821 Record « Previous 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ... 16 42 Next »

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 149 คน สถิติเดือนนี้ 1529 คน สถิติปีนี้ 158047 คน สถิติทั้งหมด 599183 คน