ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การอบรมโครงการพัฒนาและการบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา ประจำเขตตรวจราชการ (Cluster1)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยม ติดตามโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัดขวิด และโรงเรียนวัดน้ำเต้า อำเภอบางบาล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1798 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฑานักเรียน (บางซ้ายเกมส์) ประจำปี 2561 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางซ้าย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดทำเลไทยโปรดสัตว์ อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  อบรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม รูปแบบใหม่ NEW DLTV
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนชุมชนวัดกำแพง และโรงเรียนวัดบ้านหว้า อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1796 ครั้ง
  ประธานเปิดงาน เกษียณสุข เกษมศานต์ อำเภอบางบาล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1799 ครั้ง
  ประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ตามรูปแบบแนวทางการประเมินใหม่และกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ร่วมงานมหกรรม “ปฏิรูปการศึกษา ปฏิรูปประเทศ”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  เปิดบ้านมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอบางบาล 5 Knowledge’s Bangban Open House 2018
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ประธานปิดและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้อำนวยการโรงเรียนที่เข้ารับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาฯ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประธานเปิดการประชุมโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่มาตรฐานโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประธานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม (MOU) เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา กรณีโรงเรียนขนาดเล็กที่ต้องดำรงอยู่ (Stand Alone)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1797 ครั้ง
  “เรือจ้างที่วางพาย” งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1799 ครั้ง
  การประชุมสื่อสารแนวทางการประเมินตนเองและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ให้แก่โรงเรียนประชารัฐ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  การอบรมมิติคุณภาพ 5 รู้ “รู้ที่ 5 จิตวิทยาการเรียนรู้”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา ติดตามโครงการอาหารกลางวัน ณ โรงเรียนวัดไทรโสภณ อำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1799 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 17 40 Next »

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 991 คน สถิติเดือนนี้ 6108 คน สถิติปีนี้ 127239 คน สถิติทั้งหมด 568375 คน