ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน (บางไทรเกมส์) ประจำปีการศึกษา 2561 อำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 3/2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประธานเปิดงาน ร้อยรักรวมใจ ครูผักไห่วันเกษียณ ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมชี้แจงการดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่คุณธรรม (องค์กรคุณธรรม)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1806 ครั้ง
  กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1798 ครั้ง
  เปิดบ้านมิติคุณภาพ 5 รู้ อำเภอบางซ้าย “5 Knowledge’s Bangzai Open House 2018”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1797 ครั้ง
  ประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนกันยายน 2561 (ครั้งที่ 9/2561)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  ประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  Bangsai 5 Knowledge’s มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน อำเภอบางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1796 ครั้ง
  การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 52 คน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน และกองทุนสาธารณประโยชน์ ณ สพป.อย เขต 1
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การจัดจ้างลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1796 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ภาคเช้า)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1801 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ภาคเช้า)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1800 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ภาคบ่าย)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ภาคบ่าย)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1796 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร (ภาคค่ำ)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ... 18 40 Next »

ขณะนี้ 2 คน สถิติวันนี้ 983 คน สถิติเดือนนี้ 6100 คน สถิติปีนี้ 127231 คน สถิติทั้งหมด 568367 คน