ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การอบรมปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามนโยบาย มิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การปฏิบัติระดับสถานศึกษา The Cloning of Teaching Development
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1237 ครั้ง
  ร่วมงาน ”สภากาแฟ” แบบไม่เป็นทางการ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1119 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1159 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1091 ครั้ง
  กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1108 ครั้ง
  การจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1504 ครั้ง
  การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ (รอบที่ 2) จำนวน 26 คน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1090 ครั้ง
  รับมอบห้องสมุดสีฟ้า ณ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม โดย บริษัท ไบเออร์สด็อรฟ (ประเทศไทย) จำกัด
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1081 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมพร้อมให้กำลังใจ สนามสอบพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1062 ครั้ง
  ร่วมงานพิธีอุปสมบท
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1140 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 4/2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1062 ครั้ง
  ต้อนรับคณะนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการนำสื่อ 60 พรรษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1098 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอุปลพันธุ์โรจนประสิทธิ์ อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1254 ครั้ง
  กิจกรรมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1181 ครั้ง
  ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน “สพฐ.เกมส์”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1203 ครั้ง
  แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.2561-2580)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1151 ครั้ง
  เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ การจัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 “สพป.อย. เขต 2 เกมส์”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1153 ครั้ง
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 AMSS และระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษา SMSS
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 2366 ครั้ง
  เยี่ยมชมพร้อมให้กำลังใจ การจัดแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปี 2561 “สพป.อย. เขต 2 เกมส์”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1105 ครั้ง
  ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1063 ครั้ง

Total 577 Record « Previous 1 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ... 19 29 Next »

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 47 คน สถิติเดือนนี้ 1970 คน สถิติปีนี้ 81915 คน สถิติทั้งหมด 266028 คน