ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  ร่วมงาน “101 ปี การศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1112 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 อ.ลาดบัวหลวง และอ.เสนา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1036 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1 อ.บางบาล และอ.ผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1013 ครั้ง
  การประชุมโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1018 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 1 (1เมษายน 2562)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1014 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่ 1 อ.บางซ้าย และอ.บางไทร
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1022 ครั้ง
  การแข่งขันกีฬาโครงการสานสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา สพป.อย1 และ สพป.อย.2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1284 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 991 ครั้ง
  การอบรมโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิต : “ปัญหาหยุดยั้งด้วยพลังเด็กและเยาวชน”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1011 ครั้ง
  บันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1054 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1044 ครั้ง
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ตรงถึงครู รู้ถึงนักเรียนและประชาชน ครั้งที่ 14/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 986 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษา การนำนโยบายมิติคุณภาพ 5 รู้ สู่การบริหารจัดการในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1082 ครั้ง
  ประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนในพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1194 ครั้ง
  พิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1017 ครั้ง
  โครงการบรรพชาสามภาคฤดูร้อน ณ วัดสีกุก รุ่นที่ 37
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1037 ครั้ง
  พิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1010 ครั้ง
  พิธีรดน้ำดำหัวและขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1052 ครั้ง
  โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม "ป้องกันการทุจริต" ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และโครงการเสริมสร้าง ความซื่อสัตย์ สุจริตและปลูกฝังทัศนคติ วัฒนธรรมที่ดี การต่อต้านการทุจริต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1027 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือหลักสูตรวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1063 ครั้ง

Total 569 Record « Previous 1 ... 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ... 24 29 Next »

ขณะนี้ 3 คน สถิติวันนี้ 277 คน สถิติเดือนนี้ 2468 คน สถิติปีนี้ 36721 คน สถิติทั้งหมด 220834 คน