ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การประชุม “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูบางไทร” และการอบรมปฏิบัติการ “ครูกับงานวิจัย”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1030 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1020 ครั้ง
  การประชุมการจัดการศึกษาปฐมวัยกับบทบาทการนิเทศงานปฐมวัยของผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1043 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1024 ครั้ง
  ร่วมพิธีเปิดการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1093 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1110 ครั้ง
  การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 993 ครั้ง
  ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่บุญชู พิศาภาค มารดา นายบัญชา พิศาภาค
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1005 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2562 ผ่านระบบทางไกล Video Conference
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1022 ครั้ง
  ประธานเปิดการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 กลุ่มโรงเรียนสันติสุข อ.ลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1112 ครั้ง
  ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี “เพื่อสมทบกองทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ หอผู้ป่วยหนัก และจัดทำห้องแยกโรค”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 992 ครั้ง
  พิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุประทาน และพิธีวางพวงมาลา รัชกาลที่ 8
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 988 ครั้ง
  ร่วมทำบุญเนื่องในวันก่อตั้งโรงเรียนวัดนาคู (จันทศึกษาคาร) ครบรอบ 91 ปี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1050 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดดอนลาน (มนตรีประเสริฐอุปถัมภ์) อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1043 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโพธิ์ (ผักไห่วิทยาคาร) อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1067 ครั้ง
  การประชุมคณะทำงานเตรียมการนิเทศกำกับติดตาม การจัดการเรียนการสอนลูกเสือ เนตรนารี ในสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 988 ครั้ง
  “ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูอำเภอบางบาล” และการประชุมเชิงปฏิบัติการการนำมิติคุณภาพ 5 รู้ +1 สู่การปฏิบัติในสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1044 ครั้ง
  ผอ.เขตฯ พบเพื่อนครูอำเภอผักไห่ มุ่งสู่นวัตกรรมการวิจัย
โดย  นายสุเทพ สภาพอัตถ์  โรงเรียน  เข้าชม 1034 ครั้ง
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน อำเภอบางซ้าย
โดย  นายสุเทพ สภาพอัตถ์  โรงเรียน  เข้าชม 1005 ครั้ง
  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน และต่อต้านคอร์รัปชั่น
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 982 ครั้ง

Total 569 Record « Previous 1 ... 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 26 29 Next »

ขณะนี้ 5 คน สถิติวันนี้ 195 คน สถิติเดือนนี้ 2750 คน สถิติปีนี้ 37003 คน สถิติทั้งหมด 221116 คน