ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  มหกรรมการศึกษาแห่งชาติ : ก้าวสู่คุณภาพการศึกษาที่ดีกว่า
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 997 ครั้ง
  การนำเสนอผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1040 ครั้ง
  การขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา (STEM Education) ในโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล การผลิตสื่อการสอนโปรแกรมมิ่งในโรงเรียน (Coding at School Powered by KidBright)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1005 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดโบสถ์สมพรชัย อ.บางไทร และโรงเรียนบ้านบางกระสั้น อ.บางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 990 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม (Roving Teams) การเตรียมความพร้อมการประเมินภายนอก รอบสี่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 983 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดลำตะเคียน อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 996 ครั้ง
  “ร้อยรักรวมใจ สานสายใย มุทิตาจิต” ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1023 ครั้ง
  ประธานกรรมการดำเนินการสอบฯ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1009 ครั้ง
  ประธานกรรมการดำเนินการสอบสัมภาษณ์ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดบ้านแพน “ศรีรัตนานุกูล”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1000 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนเชียงรากน้อย (ทรัพย์-สังเวียน เหราบัตย์อนุสรณ์) อ.บางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1062 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ อำเภอลาดบัวหลวง และโรงเรียนวัดมฤคทายวัน อำเภอบางซ้าย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 978 ครั้ง
  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน (บางซ้ายเกมส์) ประจำปี 2562 ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางซ้าย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1006 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสถานศึกษา 100% โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1034 ครั้ง
  การประชุมการแต่งตั้งกรรมการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 980 ครั้ง
  ร่วมงานมหกรรมดนตรี นาฏศิลป์ไทย เทิดไท้องค์ราชัน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1005 ครั้ง
  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน (บางบาลเกมส์) ประจำปี 2562ของศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางบาล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 978 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดย่านอ่างทอง อำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1022 ครั้ง
  กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 995 ครั้ง
  ประชุมปฏิบัติการคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการศึกษา (ก.ต.ป.น)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1006 ครั้ง
  ประธานเปิดงาน ร้อยรัก ดวงใจ สายใย บางซ้าย ศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาอำเภอบางซ้าย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1023 ครั้ง

Total 569 Record « Previous 1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next »

ขณะนี้ 11 คน สถิติวันนี้ 225 คน สถิติเดือนนี้ 2780 คน สถิติปีนี้ 37033 คน สถิติทั้งหมด 221146 คน