ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  กิจกรรมมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการของบุคลากร สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1829 ครั้ง
  ต้อนรับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  กราบนมัสการเจ้าคณะจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทั้ง 7 อำเภอ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” และร่วมการประชุมผ่านระบบทางไกล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ผอ.เขตกล่าวให้โอวาทครูผู้ช่วยบรรจุใหม่ จำนวน 26 คน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  เจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณพ่อพะยอม เล็กโสภี บิดา ผอ.นิรุธ เล็กโสภี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1798 ครั้ง
  การประชุมทางไกลการดำเนินงานโครงการจัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมสรุปงบประมาณโครงการตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา กลุ่มปัทมาลัย อำเภอลาดบัวหลวง
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  ร่วมประชุมผู้บริหารโรงเรียนในอำเภอบางไทร และคณะครูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประชุมกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษา (Cluster) ประจำเขตตรวจราชการที่ 1
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1797 ครั้ง
  การประชุมทางไกลจัดทำ MOU ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ และรองฯ ผอ.เขต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1790 ครั้ง
  ประชุมพร้อมนำเสนอข้อมูลโรงเรียนคุณภาพชุมชนของแต่ละอำเภอ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การจัดแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประธานพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ คุณเตือนใจ สุขสมศักดิ์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ให้กำลังใจและมอบเงินช่วยเหลือกับครอบครัวนักเรียนที่ประสบอุบัติเหตุจมน้ำเสียชีวิต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 35 40 Next »

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 991 คน สถิติเดือนนี้ 6108 คน สถิติปีนี้ 127239 คน สถิติทั้งหมด 568375 คน