ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  ร่วมประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนอำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  ประธานการเปิดกิจกรรม OPEN HOUSE BSN MODEL ณ โรงเรียนบางซ้ายใน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564 – 2568)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ขอแสดงความยินดีกับผู้ได้รับรางวัล“พระพฤหัสบดี” ประจำปี 2563
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1807 ครั้ง
  การบริหารจัดการโรงเรียนคุณภาพของชุมชนฯ ผ่านระบบ VIDEO CONFERENCE
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดม่วงหวาน (ส่วน กระบวนยุทธ ประชาสรรค์)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมวางแผน กำกับ ดูแล ติดตามช่วยเหลือ ระบบเครือข่ายภายในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  นำเรียนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการต่อท่านผู้ราชการจังหวัด และร่วมประชุมหารือ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  “พุธเช้า...ข่าว สพฐ” ครั้งที่ 4/2564 ประจำวันพุธที่ 27 มกราคม 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมคณะทำงานการจัดทำระบบฐานข้อมูลสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (BIG DATA)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  รายงานผลการขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน ณ โรงเรียนวัดม่วงหวาน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1790 ครั้ง
  การประชุมจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการสำรวจเอกสารที่ขอทำลาย ประจำปี 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา อำเภอบางซ้าย และอำเภอลาดบัวหลวง ครั้งที่ 1/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและทิศทางของโครงการคอนเน็กซ์อีดี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 1/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ... 36 40 Next »

ขณะนี้ 4 คน สถิติวันนี้ 987 คน สถิติเดือนนี้ 6104 คน สถิติปีนี้ 127235 คน สถิติทั้งหมด 568371 คน