ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การประชุมเพื่อชี้แจงการจัดสอบโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (BIG DATA)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1790 ครั้ง
  การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพฯ และประธานกลุ่มโรงเรียน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 2/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 3 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ เพื่อพัฒนาการศึกษา ระยะเวลา 1 ปี ตำแหน่ง รองฯ ผอ.สพป.
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1800 ครั้ง
  ประชุมคณะอนุกรรมการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยม และการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ร่วมพิธีเปิดป้ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยม และการนิเทศการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอบางไทร 3 โรงเรียน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 4 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมการสนทนากลุ่มการศึกษาสภาพปัจจุบันการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1789 ครั้ง
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ฯ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ครั้งที่ 5 ณ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  สัมมนาวิชาการครบรอบ 10 ปี “บ้านวิทยาศาสตร์น้อยกับการศึกษาเพื่อความยั่งยืน”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  การประชุมชี้แจงตัวแทนศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2563
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-Net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 อำเภอบางปะอิน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 ... 37 40 Next »

ขณะนี้ 30 คน สถิติวันนี้ 30 คน สถิติเดือนนี้ 6143 คน สถิติปีนี้ 127274 คน สถิติทั้งหมด 568410 คน