ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านแพน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  สืบสานประเพณีไทย ทำบุญสงกรานต์ ขอพรผู้ใหญ่ฯ สร้างบ้าน น.ร.7 อำเภอ 7 หลัง บ้านปันสุข
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  การประเมินโรงเรียนต้นแบบลูกเสือ ประจำปี 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  จัดใบงานเพื่อมอบให้กับโรงเรียนขนาดเล็กที่มีนักเรียนน้อยกว่า 60 คน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  ประชุมกรรมการเตรียมความพร้อม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสออนไลน์ฯ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1799 ครั้ง
  การจัดทำระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ (Big Data) โดยโปรแกรม Google Data Studio
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง
  การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1797 ครั้ง
  การประชุมผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 2/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประเมินคัดเลือกสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประจำปี 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมออนไลน์นำเสนอและแลกเปลี่ยนข้อมูลการดำเนินงานของคณะกรรมการ ก.ต.ป.น.
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ครั้งที่ 3/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 7 อำเภอ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประเมิน (Evaluation Team) ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ในระยะเวลา 1 ปี
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมเพื่อการพัฒนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรภายในสำนักงาน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ภายใต้สถานการณ์ COVID – 19
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมสื่อสารสร้างความรู้ความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย “เด็กไทยวิถีใหม่ อ่านออกเขียนได้ทุกคน”
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  พิธีเปิดบ้านธารน้ำใจ เพื่อผู้ยากไร้ ของอำเภอผักไห่
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  การประชุมส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาฯ ด้วยนวัตกรรมการนิเทศทางไกล
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1796 ครั้ง
  โครงการอบรมพัฒนาศึกษานิเทศก์ ปี 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Webinar)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1795 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ... 39 40 Next »

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 983 คน สถิติเดือนนี้ 6100 คน สถิติปีนี้ 127231 คน สถิติทั้งหมด 568367 คน