ภาพกิจกรรมของ สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2  
  พิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมสัมมนาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การจัดแผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สพป.ลพบุรี เขต 2
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ประธานเปิดงานกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์น้ำ (Water Youth Camp)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมความพร้อมเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  พิธีมอบหนังสือพระราชทานสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่ม 42
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  ประธานเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป และขั้นความรู้เบื้องต้น (BTC)
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1793 ครั้ง
  ต้อนรับ นางปิยรัตน์ บุญใช้ นักวิชาการตรวจสอบภายใน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1797 ครั้ง
  คณะกรรมการประเมินนักเรียนและสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี พ.ศ. 2564 ณ สนามสอบโรงเรียนประตูชัย
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  คณะกรรมการที่ปรึกษา/พี่เลี้ยง (Coaching Team) การประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ฯ ตำแหน่งรอง ผอ.เขต
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1794 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกนักเรียนกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำปี 2565
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง
  การประชุมแต่งตั้งอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมคณะกรรมการจัดทำคู่มือการดำเนินงานความปลอดภัยในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1792 ครั้ง
  การประชุมแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
โดย  น.ส.ดารณี แซ่จึง  โรงเรียน  เข้าชม 1791 ครั้ง

Total 791 Record « Previous 1 ... 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next »

ขณะนี้ 0 คน สถิติวันนี้ 991 คน สถิติเดือนนี้ 6108 คน สถิติปีนี้ 127239 คน สถิติทั้งหมด 568375 คน