เลื่อนเงินเดือน
 ไม่ทราบว่าการเลื่อนเงินเดือนครั้งที่ 2 (1 ต.ค.64) จะให้โรงเรียนเตรียมการอย่างไร
โดย นายนิรุธ เล็กโสภี

  คำตอบ  
          สพป.อย.2จะมีหนังสือแจ้ง ร.ร.เพื่อนับตัว 1 ก.ย.64 ภายในวันที่ 18 ส.ค.64 แล้วส่งข้อมูลกลับภายในวันที่ 2 ก.ย.64
         ผู้ตอบ