สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญในสังกัด

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ก […]

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูและบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. กระทรวงศึกษาธิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษา ข้าราชการบำนาญในสังกัด Read More »

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และรายงานผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 และรายงานผลการดำเนิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 Read More »

แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัยพ์สินของทางราชการ ของสถานศึกษาในสังกัด หลังจากมีมติ ครม. ยกเว้นการอยู่เวรของครู

แนวทางการดำเนินการรักษาความปลอดภัย สถานที่ และทรัยพ์สินของทางราชการ ของสถานศึกษาในสังกัด หลังจากมีมติ ครม. ยกเว้นการอยู่เวรของครู Read More »

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒)

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชกา

ประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็น ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (๒) Read More »

ขอเชิญสมัครแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP)

ขอเชิญสมัครแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digi

ขอเชิญสมัครแพลตฟอร์มด้านการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ (Digital Education Excellence Platform : DEEP) Read More »