สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ฯ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ ฯ Read More »

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ฯ

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อมูล การปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุ ฯ Read More »

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน 2567

กิจกรรมสภากาแฟจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ประจำเดือนมิถุนายน 2567 Read More »

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต

กิจกรรมเข้าแถว เคารพธงชาติและกล่าวคำปฏิญญาเขตสุจริต Read More »

ร่วมพิธีเปิดการประชุมจัดสรรงบประมาณ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ

ร่วมพิธีเปิดการประชุมจัดสรรงบประมาณ สิ่งอำนวยความสะดวก สื่อฯ Read More »

ประชุมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567

ประชุมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2567 Read More »

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่ง ผอ.รร และครูผู้ช่วย

รับรายงานตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง ฯ ตำแหน่ง ผอ.รร และครูผู้ช่วย Read More »

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2567

ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้เข้าสอบ ภาค ก ตำแหน่งครูผู้ช่วย 2567 Read More »

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดสอบ ภาค ข เพื่อบรรจุและแต่งตั้งฯ Read More »