สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

มีนาคม 2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร

การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการขับเคลื่อนการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงขององค์กร Read More »