สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

ตุลาคม 2023

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ […]

ประกาศคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2566 รอบที่ 1 Read More »

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2566

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคค

การบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลกรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 ปี 2566 Read More »

การรายงานตัวเพื่อบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2

        การรายงานตัวเพื่อบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน

การรายงานตัวเพื่อบรรจุเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2566 ครั้งที่ 2 Read More »

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์

ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ Read More »