สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

พฤศจิกายน 2023

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกรีฑา และตัดสินกรีฑานักเรียน

ประชุมคณะกรรมการการแข่งขันกรีฑา และตัดสินกรีฑานักเรียน Read More »

การประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการ ในโรงเรียนขนาดเล็ก

การประชุมชี้แจงแนวการบริหารจัดการธุรการ ในโรงเรียนขนาดเล็ก Read More »

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน

ประชุมคณะกรรมการเตรียมความพร้อม จัดการแข่งขันกีฬานักเรียน Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ โรงเรียนวัดสามเรือน และโรงเรียนวัดเชิงท่า

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดทำใหม่ โรงเรียนวัดสามเรือน และโรงเรียนวัดเชิงท่า Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนวัดอินทอารี โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนวัดอินทอารี โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ โรงเรียนวัดราษฎร์ปุณณาราม Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดน้ำเต้า Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดขวิด

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดขวิด Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดแจ้ง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดแจ้ง Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดปราสาททอง

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนวัดปราสาททอง Read More »

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดเรียน นิเทศขับเคลื่อน5ประสาน5งานคุณภาพ ณ โรงเรียนประชากรรังสฤษฎ์ Read More »