สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

ธันวาคม 2023

ประชุมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตฯ

ประชุมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตฯ Read More »

ประชุมการคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

ประชุมการคัดเลือกรางวัล “ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่13/2566

การประชุมคณะอนุกรรมการในอ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่13/2566 Read More »

กิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567

กิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2567 Read More »

ประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนฯ

ประชุมสรุปผลการคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนฯ Read More »

ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครู และบุคลากรฯ

ประชุมรับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาครู และบุคลากรฯ Read More »

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2565-2566

พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพายประจำปี2565-2566 Read More »

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

พิธีเปิด-ปิด การแข่งขันกีฬานักเรียนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Read More »

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 6/2566 Read More »