สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

กุมภาพันธ์ 2024

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง […]

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ Read More »

ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.อย.2 ครั้งที่5

ประชุมจัดการแข่งขันกีฬาครูและบุคลากรทางการศึกษาสพป.อย.2 ครั้งที่5 Read More »

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างฯ ตำแหน่งธูรการโรงเรียน

ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการอัตราจ้างฯ ตำแหน่งธูรการโรงเรียน Read More »

รายงานตัวเลือกสถานศึกษาและปฐมนิเทศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย

รายงานตัวเลือกสถานศึกษาและปฐมนิเทศ ตำแหน่งครูผู้ช่วย Read More »

ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดศิริสุขาราม

ร่วมทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดศิริสุขาราม Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแ

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง

ยกเลิกการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตำแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนมาลาอีสงเคราะห์ Read More »