สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

มีนาคม 2024

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567 Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ Read More »

เยี่ยมให้กำลังคณะทำงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KickOffSoftPower

เยี่ยมให้กำลังคณะทำงาน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KickOffSoftPower Read More »

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก การเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณีกิจ

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือก การเขียนความประทับใจที่มีต่อพระราชกรณีกิจ Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองควา

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการคัดเลือกที่ผ่านการกลั่นกรองความเหมาะสมเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ Read More »