สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

April 2024

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 คลิก Download

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง ผลการพิจารณาย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู รอบที่ 1 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2567 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 Read More »

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 คลิก Download

ประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 Read More »

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 คลิก Download

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และสิทธิเข้ารับการประเมิน ภาค ข และภาค ค ในการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2567 Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7

การประชุมคณะอนุกรรมการ ใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 7 Read More »

ติดต่อประสานงานการดำเนินงานเรื่องศูนย์ความปลอดภัย และเชิญวิทยากรฯ

ติดต่อประสานงานการดำเนินงานเรื่องศูนย์ความปลอดภัย และเชิญวิทยากรฯ Read More »

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ

ประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดฯ Read More »

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา Read More »

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2567

สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2567 Read More »

ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 7 อำเภอ

ประชุมประธานศูนย์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 7 อำเภอ Read More »

ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐาน ตามแนวทางการประเมิน PISA

ประชุมขับเคลื่อนแผนการยกระดับมาตรฐาน ตามแนวทางการประเมิน PISA Read More »