สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือผักไห่ และสโมสรลูกเสือบางปะอิน จะดำเนินการจัดอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. ) 3 ประเภท ได้แก่ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง(C.A.T.C) ผู้กำกับลูกเสือสามัญ(S.A.T.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(S.S.A.T.C.) ในวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อำเภอผักไห่ โดยค่าธรรมเนียม 3,200 บาท พร้อม 👕👕เสื้อรุ่นครับผม หากคุณครู นักศึกษา ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนา ต่อยอด เรียนรู้กระบวนการด้านลูกเสือ หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครผ่าน Google From ที่แนบ หรือ กรณีมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่
1.ครูมานิต พูลสวัสดิ์ 📲0819463588
2.ครูสมศักดิ์ เทียนบูชา 📲 0895299580
3.คุณสมศรี กระแสขันธ์ 📲0866123040
และ4.นายณัฐพงษ์ คนมั่ง 📲0984944941
**หมายเหตุ**การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566 และประมาณวันที่ 20-25 เมษายน 2566 จะประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม พร้อมแบ่งหมู่/กอง ตามลำดับครับผม
🙏🙏ขอขอบพระคุณครับผม🙏🙏
👉👉สมัครผ่าน Google From👇👇👇👇
👉👉ท่านสามารถเข้าไลน์กลุ่ม A.T.C. 28 เม.ย. – 5 พ.ค 66👇🐯🐯👇
👉👉ดาวโหลดโครงการและใบสมัคร👇👇👇👇
👉👉ดาวโหลดหนังสือประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเขตพื้นที่ฯ👇👇👇👇
หากการดำเนินการสมัครมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่ 0984944941 ณัฐพงษ์(รองโจ)
🙏🙏ทางฝ่ายรับสมัครต้องขอความกรุณาทุกๆท่านที่สนใจเข้ารับการอบรมกรอกข้อมูล แนบเอกสาร ในการสมัครเพื่อที่จะรวบรวมส่งให้สำนักงานลูกเสือจังหวัด ในการจัดซื้อวุฒิบัตรให้ผู้เข้ารับการอบรมในลำดับต่อไป🙏🙏