สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

February 2024

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์)

องคมนตรี ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา โรงเรียนวัดทางหลวง (เทพราษฎร์รังสรรค์) Read More »

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน

อบรมหลักสูตรต้านทุจริตและแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน Read More »

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินครูดีมีคุณภาพฯ

ประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมรับการประเมินครูดีมีคุณภาพฯ Read More »

การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่2/2567

การประชุมคณะอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่การศึกษาครั้งที่2/2567 Read More »

ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์

ลงพื้นที่เฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ Read More »