สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

Admn Aya2

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.)

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาของ สพท. (ก.ต.ป.น.) Read More »

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยาเขต 2 ร่วมกับสโมสรลูกเสือผักไห่ และสโมสรลูกเสือบางปะอิน จะดำเนินการจัดอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. ) 3 ประเภท ได้แก่ ผู้กำกับลูกเสือสำรอง(C.A.T.C) ผู้กำกับลูกเสือสามัญ(S.A.T.C.) และผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่(S.S.A.T.C.) ในวันที่ 28 เมษายน – 4 พฤษาคม 2566 ณ ค่ายลูกเสือโรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) อำเภอผักไห่ โดยค่าธรรมเนียม 3,200 บาท พร้อม เสื้อรุ่นครับผม หากคุณครู นักศึกษา ผู้ที่สนใจต้องการพัฒนา ต่อยอด เรียนรู้กระบวนการด้านลูกเสือ หากท่านสนใจเข้ารับการอบรมสามารถสมัครผ่าน Google From ที่แนบ หรือ กรณีมีข้อสงสัยโทรสอบถามได้ที่ 1.ครูมานิต พูลสวัสดิ์ 0819463588 2.ครูสมศักดิ์ เทียนบูชา 0895299580 3.คุณสมศรี กระแสขันธ์ 0866123040 และ4.นายณัฐพงษ์ คนมั่ง 0984944941 **หมายเหตุ**การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่

ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. ) Read More »

ประกาศคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน สามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

          แบบคำขอโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น(ว 29)           แบบคำขอเปลี่ยนตำแหน่ง-ย้าย-โอน(ว 30)

ประกาศคัดเลือกเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การย้ายข้าราชการพลเรือน สามัญ และโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการ ศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 Read More »