สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2

Ayutthaya Primary Education Service Area Office 2

February 2024

ส่งมอบข้อสอบ-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ส่งมอบข้อสอบ-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Read More »

ส่งมอบข้อสอบ-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ส่งมอบข้อสอบ-ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสนามสอบO-NETชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 Read More »

ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ประชุมหารือเรื่องสถานีแก้หนี้ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา Read More »